         2020            2021        
  
2021/3/16
      2  25                2020            2021                                                                              2020            2021                                     2020             2021                    2020                2020           90.8%          1.2%            PM2.5           28         PM10       58              SO2       14       (NO2)     21    O3       130      (CO)      1.3    《         》                10   PM2.5      2015   25%    52          69.2%    V     1.9%   42                85.7%        47         17.02%                    98%  90%        2013   7.5%                       2015     25.13% 21.13% 7.6%  12.1%    13                                  2020                2020                                                          7     51     23             19     22     24                                                                                                                                                                                              《          2020          》          61          2019                                                                                                     3                            3                                                                                    13                                                  ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨ                                                                                          2016         49       48     2018                          100        97                    16                     ᠬᠢᠨᠠᠨ                            6      2                  ()                12    103                                                              ᠳᠠᠩᠰᠠ                                                                               ᠳᠠᠩᠰᠠ                    106   28705                                     17     5                        ()          3                 ᠴᠡᠭ                                    2017 ︱ 2020        94%         1571                  4                                 3                                         3  《        》   2   《        》              ᠃                                           3173        2.55                        282                 107     1232    935           25                         157      1134                                                                                               ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ               9.7         0.93                                             43                                                     99.12%   12369           《    ᠤᠨ》              2120      50        66                                                                                          100%                    100%                                     14                                     212                1135                1379                                ᠃       2021               2021     100                                                                                                                                                                                                           I/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨ                                                                                                                  2030                                                                                                                      ᠳᠠᠩᠰᠠ                                                                                                                                                                                                                                     ᠳᠠᠩᠰᠠ                                                                                                                                                                                    2015 ︱ 2020                      GEP                                                                                                                                                      ᠴᠡᠭ                                                                         《  》                                               《            》                            《   》                          2020                                                                                                                                                                                                                                2020            2021                                                              13  5                                                                      ᠦᠨ                                                                                                      1969               440        322        250  ᠰᠠᠥᠷᠢ 7629.4   ᠺᠢᠯᠤᠸᠠᠲ           19.54        10 /         5038   132.69                   2454             2015  2  9                                   26.46        351                    64              108             95.23%                          13    23.5                     1061      21                   Ⅳ                                                     1834              5                247               ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ      609       15955         1876                                              《                》                                                            22                                                                                                                                                                                                  9          42                 79.7%                                                                                                                            10.55                           16         75%     V      6     Ⅱ             7                4                                                                                                                               149       ᠶᠢᠨ 148    4430                       3624         3384                        《        》                      17045        16.09                     2498              3.56                                                      60.74       12  5     10.7%   6547        178                                                        100%                                                                                                                                                                    ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ                                                                           5                                                                                         ᠳᠠᠩ                                                                             272.67        2795         46         756       135   249.35          126                                    9                                   4.83                     20                      882.85                                                                   2020        PM2.5     35 /      2017   10.9%     2019  2020                         78.3%   2017   3.4                           ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ                                      6         Ⅲ                                                                                                                                                                                             《 》                                                                                                                                                                                         ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠯᠲᠡᠢ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3              ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ                                                                                                                                                                                                
 
   
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号