ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/8
ᠴ᠊ ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌             ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ︶                                       ︵ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︶        16 ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠡᠭᠦᠵᠣ ᠣᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠬᠠᠠ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠣᠯᠵᠣ ᠬᠤᠴᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠰᠣᠷᠮᠣᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠠ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠵᠣ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰᠣᠬᠰᠠᠠ ︽ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣᠠ ᠬᠤᠠ︾ ᠴᠢ  ᠁ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠥᠥᠳᠡᠶᠢᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠵᠡᠭᠦᠳᠣ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ︽ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠣᠠ ᠵᠣᠠ︾ ᠪᠢ ᠁                       2017 ᠤᠠ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ        17 ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠣ ᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠁ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠠ ᠰᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠁ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠦᠬᠡᠢ ᠣᠯᠠᠠ ᠰᠣᠮᠣ  ᠴᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠠ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠮᠥᠷᠥᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ  ᠬᠠᠯᠳᠣᠴᠢᠠ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠬᠰᠠᠠ  ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠬᠡᠠ ᠯᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠡ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠁                    2015.11.20  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ       18 ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠢᠭ ᠠᠶᠠᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠠᠬᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠰᠡᠯᠬᠢᠳᠣ ᠲᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠥᠠ ᠠᠳᠣᠭᠤᠳ ᠥᠶᠡᠷᠯᠡᠡ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠪᠠ ᠡ ᠁ ᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠ  ᠣᠩᠭᠤᠠ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠥᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠠ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠣᠬᠯᠣ ᠥᠰᠥᠷᠣᠠ  ᠣᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠠ ᠡ ᠁                    2015 ᠤᠠ  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ