ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ( ᠲᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/8
ᠴ᠊ ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌             ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ( ᠲᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ︶                                       ︵ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︶       19 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠥ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠴᠢᠰᠣ᠂ ᠣᠳᠣᠮ ᠣᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ᠂ ᠡᠵᠠᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠁                             2015 ᠤᠠ  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ        20        ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠬᠡᠡ ᠭᠥᠪᠣᠯᠵᠡᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠠᠯᠣᠭᠠᠳ ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠡᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠣᠬᠡᠳᠣᠯ ᠥᠨᠳᠠᠯᠵᠡᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠮᠥᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠰᠣᠨᠣᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠰᠢᠭ᠋ ᠮᠥᠷᠥᠬᠡᠳᠣᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠥᠭᠯᠡᠬᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠁                         2012 ᠤᠠ  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ        21 ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠢᠯᠪᠢᠠ ᠨᠡᠭᠦᠭᠦ  ᠨᠠᠷᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠮᠣᠶᠢᠳᠠᠵᠣ ᠭᠥᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠮᠥᠯᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠ ᠭᠥᠪᠦᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠠᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠡ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠡ ᠬᠤᠨᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠠᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡᠡ ᠭᠥᠯᠳᠣᠷᠬᠡᠳᠣ ᠥᠷᠭᠦᠬᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠡ ᠥᠩᠬᠡᠳᠣ ᠽᠠᠮᠪᠤᠯᠢᠩ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠠᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠭᠥᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ  ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠰᠢᠠ ᠵᠥᠪ ᠡᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠭᠥᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠥᠮᠪᠣᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠥᠵᠥᠩ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠁                         2010.3.1 ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ