ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠ︶​
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/8
ᠴ᠊ ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌             ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠨᠠᠢᠮᠠ︶                                       ︵ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︶       22 ᠮᠥᠩᠭᠦᠠ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠥᠬᠡᠡ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠠ ᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠲᠡᠬᠡᠭᠦᠷ ᠡᠳᠣᠷᠵᠢᠠ ᠪᠥᠮᠪᠣᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠥᠯᠴᠢᠷ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠰᠣᠷᠮᠣᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠴᠠᠩᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠥᠳᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠯᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠁                    2021 ᠤᠠ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ       23 ᠣᠶᠠᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠ  ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠣᠷᠴᠢᠯᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠳᠢᠮ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠳᠣᠷᠵᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠲᠣᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠡ ᠁                   2012 ᠤᠠ  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ        24 ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠥᠩᠬᠢᠨᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ  ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠣᠷᠬᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠡ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ  ᠭᠥᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠭᠥᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠥᠩᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠰᠣᠯᠳᠣᠵᠣ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠁                  2012 ᠤᠠ  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ