                  
  
2022/6/30
                                                                                                       8      2022                                                                                                                                           6  26     0471-2856836                gkzhggzx @ 163 . com                                                     2022  6       1 .                                                                                                           40                                                                                                                                                                                                                                                          2 .                         2014  9                                                         8      4   21                     3 .                                                    8   2022                   2022                                                       2025                                                   4 .                           2025      3 + 1 + 2                 3                   3              1       1     2               4   2        1 + 2                                              5 .                                                                                                         6 .                                                                                                                                                             7 .                                                                      13                                                                     8 .                    13                                9                                                4                                                                                        4                 13                  9.                    6                                                                   6    3                         1                      4           4        2                                                   10.                         12        

     11 .         

            

          

         

        

         

           

         

           

  

     12 .       

             

           

   2025        

         

         

       

     

     13 .        

         

            

        

  

            2025  

         

         

         

           

        

           

        

             

        

       

         

           

    80       

   100     

  1000      

         

          

          

         

         

            

  

     14 .       

            

         

        

        

     

     Y 1 Y 2         

            



     T 1 T 2        

        

     Y        

  

     X        

  

             

    

              

   75      B  

     82-61      

         B 

 B        85-71  

       

       X≈ 80 . 33        

        

 80       

     15 .       

         

            

          

          

       

          

          

         

       

       

        

       

           

          

           

         

        

  

     16 .         

 

                  

           

           

       

         

          

  

     17 .                



                   

             

        

      

        

           

       

          

          

       

          

           

         

             

         

   

     18 .        

 

              

          

        

       

         

        

         

        

     19 .        

         

  

              

            3

          3

         

 750            

     150       

   100        

        

             

          100 

         

        

 

     20 .       

    1    4   2

   

             

        

         1

          

          2   

          

             

           

       

         

           

         

          

        

          

         

       1  

        

        

       

              

   4   2    

   12       

         

         

          

         

           

         

          

   

              

         

          

          

          

         

         

        

       

     21 .     3 + 1 + 2   

         

          

  

       3 + 1 + 2       

             



            3 + 1 + 2   

          

        

        

       

     

            3 + 1 + 2

            

         

        12

          

        

      2    

      

            1

         

         1    

      

           3 + 1 + 2   

         

        3   

       

          

         

        

         

 

               

    3 + 1 + 2     

           

       150   

         

100         

         

        

             

     100      

       

            

 

             3 + 1 + 2   

         3    

         1 +

2        

   

     22 .         

  

              

      

                

       

       

            

           

          

        

       

               

         

         

                

6           2 

 1             

   4    2     3

        

                

        

         

           

         

        

         

        

               

        

          

          

    

               

        

          

         

         

            

       2025    

           

         

        

         

               

             

             

        

          

         

          

           

            

    

     23 . 2025         

      

               

       2025     

          

         

            

           

          

           

            

           

         

         

     24 .            

         

 

               

           

         

       

        

        

         

           

         

           

    

            30   

          

     25 .        

         

     

               

         

          

        

         

      

               

        

          

          

       

            

         

        

         

          

         

            

     

              

          

        

         

         

         

         

           

   

     26 .        

       

              

       

       

        

           

         

          

 3         

           

           

      3    

                

  

               

        

      

     27 .         

     

             

        

        

         

          

          

        

         

           

         

          

        

            

         

         

       

     28 .        

      

              

      +     

        

   

              

         

        

          

        

         

         

        

     

              

         

          

         

        

         

        

        

        

       

        

         

       

        

         

   

     29 .        

          

    

              

          

          

        

          

           

         

          

           

          

       

           

            

        

   +        

         

           

         

           

 3        

  

     30 .         

        

         

               

          

        

         

         

          

          

         

      

                   

 
         
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号