     
  
2023/11/14
    000014348/202306483                          2023  17       2023  11   12                                                     2020  280                                              2023  33             PTMEG  PBAT                       2023  5                                                                                                                                 PTMEG  PBAT                                                      21051503030401 928202                 1  10.4   /  BDO   2  4.6   /  PTMEG   28000     /         1  24   /                                                                                                                        173.23  m 3 / a       169.94  m 3 / a      3.29  m 3 / a               BDO 10.78 m 3 / t  PTMEG 17.35 m 3 / t                                                          127 L /  d                  DB 15 / T 3                                                                                                                GB / T 28714 - 2012                                                         30                                                                 PTMEG  PBAT                          .pdf         2023  11   12 

 

 

 
       
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号