ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

 •     ᠴᠢᠨ ᠶᠠᠨ
 •     ᠯᠢ ᠯᠢ
      ᠮᠠ ᠸᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ
      ᠢᠦᠢ ᡁᠢ ᠭᠦᠸᠧ
      ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ
 •     ᠼᠤᠤ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠡᠸ᠋ᠨ
      ᠯᠢᠦ ᠫᠧᠩ ᠹᠸᠢ
      ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠹᠧᠩ
      ᠵᠠᠩ ᠶᠠᠨ ᠷᠤ᠋
 •     ᠶᠣᠣ ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ

内蒙古自治区人民政府主办   内蒙古自治区文化和旅游厅办公室承办   内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司技术支持

蒙ICP备05000248号   电话:0471-6967812   邮箱:mail@nmgwlt.cn   政府网站标识码:1500000058

蒙公网安备 15010502001108号

开始于:17:02:23结束于:17:02:23
此次请求使用了 78.1157 毫秒!!!